AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA   GALERIA WYSTAW

 

  SZCZENIĘTA   REPRODUKTORY  CHAMPIONY  SUKCESY NASZYCH PSÓW  IMPREZY   KONTAKT

 

Opłaty obowiązujące w 2024 roku

Informacje dla nowo rejestrujących się członków :

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

1. Należy opłacić:

  • wpisowe
  • składkę członkowską
  • rejestrację psa
  • rodowód lub nostryfikację rodowodu

2. Do rejestracji należy przynieść ze sobą metrykę psa/suki lub rodowód eksportowy dla psów/suk importowanych

  • Do nostryfikacji należy przynieść rodowód exportowy psa/suki
  • Do zmiany właściciela należy przynieść rodowód i oświadczenie poprzedniego właściciela o przekazaniu psa /suki

Opłaty za rejestrację opłacamy w kasie Oddziału gotówką.

Składka członkowska za rok 2024

100 zł

Wpisowe

60

Rejestracja psa

35

Księga wstępna

100

Rodowód 100
Duplikat rodowodu krajowego 70
Wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela 50
Rodowód krajowy w trybie ekspresowym 400 zł
Rodowód exportowy

200 zł

Duplikat rodowodu exportowego

100 zł

Wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela 100
Rodowód exportowy w trybie expresowym 400 zł
Nostryfikacja rodowodu 100
Nostryfikacja rodowodu w trybie expresowym 200 zł
Przydomek hodowlany (ZG i FCI) 180
Przydomek hodowlany (rejestracja starego przydomka w FCI) 100
Zmiany w obrębie przydomka hodowlanego

180 zł

Przydomek - aktualizacja danych, np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasy 30 zł
Karta krycia 35
Karta miotu + przegląd miotu

80 zł

Metryka 40
Metryka duplikat 40
Certyfikat użytkowości 50
Egzamin BH 130 z
Egzamin PT I 100 zł
Egzamin IPO 170 zł
Testy psychiczne 100 zł
Przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy 150 zł
Dyplom Championa Polski, Championa Młodzieży 60
Dyplom Championa Weterana 60
Egzamin asystencki

70 zł

Egzamin sędziowski teoretyczny 150 zł
Egzamin sędziowski praktyczny 150 zł
OBIEDENCE (dot. wszystkich stopni) 100 zł
Agility ( każdy dzień zawodów) 70 zł
Praca psa pasterskiego 70 zł
Wyścigi psich zaprzęgów, bieg licencyjny 70 zł
Wyścigi psich zaprzęgów, wydanie licencji 70 zł
   

Informujemy: biuro Oddziału czynne stacjonarnie w poniedziałek, środę i czwartek od godz 16:00 do 19:00.

  • Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej. Składka za rok 2024 wynosi 100 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na  konto bankowe: Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693, lub w kasie oddziału w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Kasa Oddziału w Krakowie czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00


 

 

  © ZKwP- Oddział Kraków