AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:
- Egzaminy: BH-VT, PT, PTT, IGP, Spr, Fpr, Gpr, IBGH
- Testy psychiczne wszystkich ras (24 lutego)
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich (24 lutego)
- Przegląd kwalifikacyjny do hodowli - owczarki niemieckie (24 lutego)
- Polska Licencja Hodowlana - owczarki niemieckie (24 lutego)
które odbędą się w dniach 24 i 25 lutego 2024 w Brzeźnicy.
-----------------------------

Sędziowie:
Jacek Pazdan (24 lutego), Marzena Gałczyńska (25 lutego)
Pozorant: Piotr Odrobiński
Kierownik: Sylwia Karaśkiewicz
telefon kontaktowy: 605 272 029, 503 071 627

Uczestnik zostanie poinformowany o dacie i godzinie egzaminu/testu mailowo po zakończeniu zgłoszeń.
Opłaty zgodnie z cennikiem.
https://www.zkwpkrakow.pl/Zarzad_oplaty_biuro.../Oplaty.htm

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693
W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.

Zgłoszenia zawierające rodzaj egzaminu, dokładne dane psa wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2024. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania oraz uzależniona od terenów na ślady. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 18 lutego). Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.

Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż). Suki w cieczce należy zgłaszać organizatorowi przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzaminy i testy należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską właściciela psa z potwierdzoną składką za rok 2024
- w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów psychicznych i przeglądu hodowlanego.
Udział w imprezach organizowanych przez ZKwP oddział Kraków jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku w mediach oraz internecie.
UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

  © ZKwP- Oddział Kraków