AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA  GALERIA WYSTAW

 

   SZCZENIĘTA   REPRODUKTORY  CHAMPIONY   SUKCESY NASZYCH PSÓW  IMPREZY    KONTAKT

 

Galeria obchodów 60 lat Oddziału Związku Kynologicznego w  Krakowie

 

Historia Oddziału Krakowskiego Związku Kynologicznego w Polsce - Część II.

 
Pierwszym prezesen Związku zgodził się zostać minister administracji publicznej Władysław Wolski.

W nr. 1(2) czasopisma „Pies” z marca 1949 r. (str. 2) Kraków wymieniony został jako miejsce organizacji oddziału Związku Kynologicznego. Wynika to z pisma Komitetu Wykonawczego Związku, zresztą wydawcy tego czasopisma, gdzie zamieszczono m.in. Komunikat nr 1 do Rad Oddziałowych w sprawie zwołania zebrań członków oddziałów w związku z zarejestrowaniem przez władze państwa 31.01.1949 r. statutu, a to celem wybrania władz oddziałowych.

Już w 1950 r. powołano Naukową Radę Kynologiczną, na której czele stanął prof. dr Teodor Marchlewski, będący w owym czasie równocześnie zastępcą prezesa Związku Kynologicznego w Polsce, Władysława Wolskiego. Na siedzibę Rady wybrano Kraków. Radzie Naukowej następnych kadencji przewodniczył prof. dr Zygmunt Ewy, a w późniejszych latach prof. dr Andrzej Drożdż – obydwaj z O/Kraków.

na zdjęciu Prof. Dr Zygmunt Ewy na zdjęciu Prof. Dr Andrzej Drożdż
 

Oficjalnie jednak, z inicjatywy prof. Marchlewskiego – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczącego władz naczelnych odrodzonego po II wojnie światowej Związku Kynologicznego w Polsce – Oddział w Krakowie powstał 3 maja 1951 r., z później nadanym mu numerem rejestracyjnym II.

Współzałożycielami naszego Oddziału byli: prof. dr Zygmunt Robel, prof. dr Jadwiga Dyakowska, mgr inż. Stanisław Madeyski, prof. dr Zygmunt Ewy, mgr Halina Pasionek, Stanisława Schrott, Marian Burek, Emil Kalmus oraz Romuald Ratyński. Wszyscy oni zostali wybrani do pierwszych władz Oddziału.

Siedzibą ówczesnego Oddziału był lokal przy ul. Garbarskiej 11, potem przez długie lata lokal przy ul. Straszewskiego 5, by w końcu przeniesiono się na ul. Żywiecką 36.

Pierwszym przewodniczącym Oddziałowej Rady Kynologicznej w Krakowie (bo taka była oficjalna nazwa – odpowiednik dzisiejszego Zarządu Oddziału) został prof. Marchlewski. Następnie od r. 1954 przez 10 lat pełnił tę funkcję Stanisław Madeyski. Potem przewodniczącymi Oddziału byli kolejno: mgr Halina Wonerowa (2kadencje), Włodzimierz Stuss, inż. Zbigniew Oleński, lek.wet. Ludwik Malkowski, prof.dr Stanisława Hanausek, ponownie lek.wet. Ludwik Malkowski,dr med. Ewa Rogalska-Chrzanowska, red. Jan Adamczewski (dwie kadencje), Andrzej Woźniakowski (3 kadencje), Magdalena Musiał i do chwili obecnej od marca 2000 r. – Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (obecnie rozpoczęła 5-tą kadencję)

 

Założony w 1951 r. O/Kraków rozpoczął od początku swego istnienia prowadzenie wspólnie z władzami wojewódzkimi PZŁ działania dla rozwoju kynologii myśliwskiej. W r. 1952 utworzono – jako 4. w Polsce – Ośrodek Hodowli i Tresury Psa Myśliwskiego w Koszycach Wielkich k. Tarnowa, którego kierownikiem został  Kazimierz Tarnowski. Ośrodek ten obok zadań hodowlanych był miejscem wielu imprez kynologicznych.

Pierwsza Wystawa Psów Rasowych odbyła się na Stadionie Zrzeszenia Sportowego „Gwardia” w Krakowie przy al. 3-go Maja (Błonie) 13.09.1953 r. (dzisiaj jest to stadion „Wisła”), a następne corocznie także w parku Bednarskiego – na „Koronie”, w parku Jordana, obecnie natomiast  na terenach „AWF”.

W skład pierwszego komitetu organizacyjnego wystawy weszli: prof. Teodor Marchlewski, mgr Stanisław Madeyski, Marian Burek oraz inni działacze Oddziału. Sędziowali: Jan Zygmunt Robel, Zofia i Lubomir Smyczyńscy, Edward Ceglarek i Jerzy Dylewski. Asystentami sędziów byli: Zofia Czarnowska, Zygmunt Danek, Jadwiga Dyakowska, Zygmunt Ewy, Edward Kalmus, Edward Monseau, Halina Pasionkówna, Jerzy Rzok, Ernest Szyszka i in.

okładka II Krakowskiej Wystawy Psów Rasowych 1954 r.

Na II wystawie w 1954 r. sędziowali: Zygmunt Biernacki, Jerzy Dylewski, Teodor Marchlewski, Adam Nikolay, Zofia Smyczyńska, Lubomir Smyczyński i Wacław Tarasiewicz. Asystentami sędziów na tej wystawie byli m.in. Marian Burek, Henryk Dereziński, Jadwiga Dyakowska, Zygmunt Ewy, Stanisław Madeyski, Halina Pasionek, Oktaw Wyrobek, Zdzisław Lubowicki, Zygmunt Klawe, Edward Mikulski, Edward Monseau, Bogusław Moś, Teresa Sokolnicka, Ernest Szyszka i Tatiana Wicher.

Ring posłuszeństwa, „domenę” prof. Jadwigi Dyakowskiej, jak również konkurencję „Dziecko i Pies” wprowadzono w Krakowie w latach 1958 i 1959. Ta ostatnia była od początku „domeną” Teresy Marekowskiej. Od tego czasu Oddział rozpoczął systematyczną działalność w zakresie amatorskiego szkolenia psów, co trwa do dziś.

na zdjęciu Mgr Teresa Marekowska i prof. Jadwiga Dyakowska    na zdjęciu Teresa Marekowska na Ringu Dziecko i Pies

   
 

Ciąg dalszy >


 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB