AKTUALNOŚCI   INFORMACJE  ZARZĄD HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA GALERIA WYSTAW

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY  CHAMPIONY    SUKCESY NASZYCH PSÓW  IMPREZY  KONTAKT

 

na terenie Stadionu i Hali AWF w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II.

Obsada sędziowska

 

Debbie Ellrich - Wielka Brytania


Basset Hound, Petit Basset griffon vendeen

Anna Rajs - Polska


Grand Basset griffon vendeen, Basset gaskoński,
Basset artezyjsko-normandzki, Basset bretoński

 

 

Zgłoszenia psów na naszą wystawę przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych :  www.wystawpsa.pl ,  do dnia 30.05.2019.

 UWAGA

·         W przypadku zgłoszenia psów poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy dokonywać wpłat według instrukcji dostarczonych przez system Dotpay

·         W przypadku nieopłacenia zgłoszenia nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

·         Płatności na wystawie nie będą przyjmowane.

Opłaty dla członków ZKwP (i ich psów zarejestrowanych w Polsce)  wnoszone do dnia 30.05.2019

·         za pierwszego psa (z katalogiem) - 100 zł

·         za każdego następnego (bez katalogu) – 90 zł

·         za psa w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt oraz psy z tytułem Int.Ch. (bez katalogu) - 50 zł

·         za psa w klasie weteranów (bez katalogu) - 1.23 zł

 Opłaty prosimy wnosić na konto :
Związek Kynologiczny w Polsce, 00-024 Warszawa ,Al. Jerozolimskie 30 lok. 11
58 1160 2202 0000 0002 1086 3695 z dopiskiem „ KLUB BASSETA”

UWAGA Opłaty wnoszone od dnia 31 maja 2019 bez względu na klasę, ilość zgłoszonych psów oraz termin zgłoszenia psów pomimo ewentualnego przedłużenia terminu zgłoszeń, wynoszą 150 zł za każdego psa. Zmiana klasy
możliwa jest tylko na pisemną prośbę właściciela psa/suki do dnia 30.05.2019.
 

 

Konkurencje hodowlane 
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana
Najlepsza Hodowla
Najlepsza Para hodowlana

Najlepszy Reproduktor /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Suka Hodowlana /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Hodowla 
grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3 a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy./
Najlepsza Para Hodowlana /pies i suka będące własnością jednego właściciela/

 
Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. 
Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie.
UDZIAŁ W KONKURENCJACH HODOWLANYCH JEST BEZPŁATNY.
Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę.
 
Zgłoszenia do konkurencji hodowlanych prosimy wysyłać na adres:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sędziego oraz poprawek w przydziale ras.

 

 
 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB