AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 

Komunikaty Zarządu Oddziału

 

Komunikat nr 1/2020

I. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału w Krakowie.

Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 29 lutego 2020 godz. 1000, które odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Budynku Głównym – Sala B - Aleja Jana Pawła II 78, Kraków.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Związku, którzy opłacili składkę członkowską za 2020. Składkę za rok 2020 można opłacić bezpośrednio przed obradami, na miejscu.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2019 r. dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Oddziału.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w dniu 29 lutego 2020.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów

 3. Stwierdzenie ważności oraz prawomocności Walnego Zgromadzenia

 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej

 5. Przyjęcie porządku obrad

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

 7. Sprawozdanie z działalności:

 • Zarządu Oddziału

 • Oddziałowej Komisji Hodowlanej

 • Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

 1. Sprawozdanie finansowe

 2. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

 3. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

 4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału

 5. Uchwalenie planu pracy na rok bieżący oraz preliminarza na rok bieżący

 6. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

 7. Wolne wnioski

 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

II. Godziny pracy Oddziału

Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 1500-1900, kasa czynna w godz. 1600-1900.

tel/fax (12) 266 70 85, 266 85 28.

Sekcje udzielają porad w sprawach hodowlanych, w tym m.in. doboru par, rozrodu, wychowu, szkolenia, testów, prób pracy itp.

Dyżury sekcji w godz. od 1730 - 1900

poniedziałek


 

teriery

boksery

psy do towarzystwa

myśliwskie – wyżły


 

środa


 

jamniki

pinczery i sznaucery

czarny terier rosyjski

spaniele i retrievery

szpice i rasy pierwotne

owczarki niemieckie

komisja szkolenia

czwartek


 

charty

dogi

molosy

gończe

pasterskie


 


 

 

III. Szczegółowe informacje dotyczące wystaw organizowanych przez O/Kraków w 2020 roku dostępne są na naszej stronie internetowej www.zkwpkrakow.pl

IV. Opłaty.

Od 1996r wydawane są legitymacje członkowskie. Osoby nie posiadające tego dokumentu proszone są o zgłoszenie się do Kasy Oddziału. Przypominamy także o obowiązku regulowania składek członkowskich na bieżąco. Składka roczna za 2020 r. wynosi 70 zł. Składkę można płacić na konto Oddziału Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693 lub w Kasie Oddziału gotówką. Nie opłacenie składek spowoduje, zgodnie z obowiązującym statutem, skreślenie z ewidencji członków naszego Oddziału.

Informacje dotyczące pozostałych opłat dostępne są na naszej stronie: www.zkwpkrakow.pl
 

V. Szczegółowy Terminarz Wystaw organizowanych w roku 2020 dostępny jest na stronie www.zkwp.pl w zakładce „wystawy.”

UWAGA !!!!!!!!!! KRAKÓW  CACIB 2020 – 20-21.06.2020

Terminy wystaw organizowanych przez ZKwP Oddział Kraków:

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - 20-21.06.2020

Krajowa Wystawa I, VIII, IX Grupy FCI (CWC) - 20.06.2020

Krajowa Wystawa II, III, V Grupy FCI (CWC) - 21.06.2020

Klubowa Wystawa Bassetów -  20.06.2020

 


 

 

  © ZKwP- Oddział Kraków