AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA  GALERIA WYSTAW

 

  SZCZENIĘTA   REPRODUKTORY  CHAMPIONY    SUKCESY NASZYCH PSÓW  IMPREZY   KONTAKT

 

Galeria obchodów 60 lat Oddziału Związku Kynologicznego w  Krakowie

 

Historia Oddziału Krakowskiego Związku Kynologicznego w Polsce - Część III.

 

W owym czasie oraz w czasach późniejszych szkolenie psów w Oddziale prowadził Władysław Chyrc – emerytowany milicjant, bardzo zaangażowany, wszechstronny i zasłużony na tym polu „szkoleniowym”

Organizowano zawody czy pokazy także i w innych oddziałach. W zakresie szkolenia psów wprowadzono egzaminy na Psa Towarzysza, Psa Towarzysza Doskonałego, Psa Towarzysza Użytkowego, zaś w latach późniejszych Psa Obrończego PO I oraz PO II. Ukoronowaniem szkolenia w kierunku PT było zdanie w 1977 r. egzaminu PT III przez dwa psy, z których jeden – owczarek niemiecki  SZAMAN Guru (właściciel i przewodnik Zygmunt  Włodarczyk), ułożony w ramach kursu do pracy ratowniczej i doszkolony na prowadzonym przez GOPR w Tatrach kursie specjalnym – otrzymał świadectwo „Psa lawinowego” i jako ratownik pracował razem z 10 innymi psami wyszkolonymi w Rzeszowie.

Takie szkolenia na Psa Towarzysza  podjął O/Warszawa dopiero w 1966 roku, a później i inne oddziały Związku.                                                       

Pierwsza konkurencja pt. „Dziecko i Pies” odbyła się przy okazji wystawy 1 czerwca 1959 r. i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie publiczności i wiele radości wśród dzieci.

Pierwszy egzamin na ringu posłuszeństwa odbył się w roku 1960 r. Przewidziane próby pozytywnie zaliczyły 3 owczarki niemieckie – ATRA, własność Aliny Schmidt, BERI, własność Ewy i Jerzego Bukład,  TOMEK, własność . Andrzeja Wrony, oraz 1 bokser – FRIGGA, własność Tadeusza Hanuszka.

W latach 1960 – 1970 ubiegłego stulecia 0/Kraków w ramach obowiązków statutowych, organizował szereg pokazów psów rasowych, prelekcje w Domach Kultury oraz imprezy mające na celu propagowanie psa rasowego i to nie tylko w zakresie jego eksterieru, ale także i walorów użytkowych.

Od początków swej działalności Oddział krakowski patronowal i  ścisle współpracował z działaczami  terenu Podhala z Dr.Henrykiem Derezińskim na czele. Celem tych działań, była ścisła współpraca mająca na celu propagowanie owczarków podhalańskich na tym terenie oraz fachowa pomoc w restytucji tej rasy po II wojnie swiatowej. Organizowano wspólnie spotkania w Związku Podhalan, przeglądy i pokazy oraz słynne „Posiady Goralskie” na terenach dolin tatrzańskich.

na zdjęciu „ Posiady Góralskie” z działaczami Oddziału krakowskiego z Prof.Zygmuntem Ewy na czele.

 

Pierwsze oficjalne po II wojnie światowej field-trialsy, jako impreza ogólnokrajowa, oparte na oryginalnych angielskich regulaminach, odbyły się 3 maja 1959 r. na terenie gospodarstwa doświadczalnego UJ w Polance Haller pod Krakowem, z inicjatywy Rady Naukowej. Organizatorem tej ważnej myśliwskiej imprezy był prof. Teodor Marchlewski przy współudziale sędziów Oddziału Krakowskiego: Jana Zygmunta Robla, Stanisława Madeyskiego, Tadeusza Sanickiego i Kazimierza Tarnowskiego.

na zdjęciu Prof.Teodor Marchlewski na field trialsach 4.IV.1960 r. w Polance Hallera (siedzi w bryczce w kapeluszu)

Kolejne takie imprezy odbywały się co rok, z tym, że od roku 1962 nazwane zostały „Memoriałem prof. dr. Teodora Marchlewskiego”. Dopuszczono wtedy do nich, obok wyżłów ras angielskich, również pełno rodowodowe wyżły niemieckie krótkowłose. Od 8.05.1988 r. co drugi rok imprezy te odbywają się na ziemi tarnowskiej jako Memoriał Kazimierza Tarnowskiego.

Natomiast od 1973 r. w Przylasku Rusieckim k. Krakowa odbywają się corocznie próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras, mające na celu popularyzację kynologii poprzez sprawdzanie jakości wrodzonych użytkowych cech psów. Od roku 1993 noszą imię Tadeusza Sanickiego.

Jak wynika z wielu publikacji, znaczący wkład w rozwój kynologii myśliwskiej w Polsce wniosło wielu działaczy i myśliwych wywodzących się z ziemi krakowskiej. Do prekursorów kynologii łowieckiej należeli: prof. Leon Marchlewski,  prof. Teodor Marchlewski, inż. Stanisław Madeyski, Kazimierz Tarnowski. Znaczne zasługi w okresie międzywojennym i po wojnie mieli: dr Adam Lardemer, prof. Jan Zygmunt Robel, Antoni Duda, Włodzimierz Tomek, mgr Tadeusz Sanicki, Jerzy Trzcieniewski, Henryk Wartalski, Bogumiła Gmińska i Zofia Karolczyk

na zdjęciu Od lewej Henryk Wartalski, Tadeusz Sanicki, Bogumiła Gmińska

 
na zdjęciu Zofia Karolczyk
 
Pierwszą wystawę specjalistyczną pekińczyków O/Kraków zorganizował 24.03.1968 r. w Hali Sportowej WKS WAWEL. Zgłszono na nia 61 psów

na zdjęciu  Halina Pasionek ze swoimi ukochanymi pekińczykami.

 

Natomiast  pierwsza Klubowa Wystawa jamników, która zgromadziła ich aż 125, odbyła się w 1973  r na.terenie „JUVENII”.                                                                                                                                       O/Kraków zorganizował też drugą wystawę specjalistyczną bokserów, na stadionie „Nadwiślan k.Wawelu  8.05.1977 r.

Piewszą natomiast Wystawę Międzynarodową zorganizowano 11–12.10 1997 r. Na tej wystawie wprowadzono po raz pierwszy pokaz ras polskich, przy czym osoby prezentujące psy występowały w oryginalnych strojach historycznych.

 

Od r. 2005 w Krakowie organizowane są systematycznie ogólnopolskie zawody według regulaminu Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących o Memoriał Andrzeja Woźniakowskiego, jako podziękowanie za lata Jego społecznej pracy, pracy niezawodnej, rzetelnej, przepełnionej życzliwością. We wstępie do pierwszego katalogu tych zawodów zawarte jest zdanie, że organizatorzy starać się będą prowadzić je tak godnie, jakby znowu na boisku wśród nich stał wysoki, szczupły pan w wojskowych butach i notesem w ręce – Andrzej Woźniakowski. To zdanie jest swoistym wyrazem uznania i wielkiej sympatii dla zmarłego działacza naszego Oddziału.

 
na zdjęciu Andrzej Woźniakowski
 
W omawianym okresie aktywnie działali na rzecz naszego Oddziału oraz poza jego granicami w latach :
 
Od  1951 r: Teodor Marchlewski, Jadwiga Dyakowska, Zygmunt Ewy, Stanisław Madeyski, Stanisława Schrott, Jan Zygmunt Robel, Marian Burek, Romuald Ratyński, Emil Kalmus, Halina Pasionek, Tadeusz Kowalski, Tadeusz Lityński, Oktaw Wyrobek, Adam Lardemer
Od  1952 r: Maria Lewkiewicz, Kazimierz Tarnowski, Stanisław Tarnowski, Halina Woner
Od  1953 r: Zofia Węgrzyn, Andrzej Drożdż, Zofia Laskowska
Od  1954 r: Maria Krynicka, Marian Książkiewicz
Od  1955 r: Danuta Szczepańska, Karolina Skrobacz
Od  1956 r: Izabela Goleniowa, Zbigniew Oleński
Od  1958 r: Witold Szczepański, Maria Unrug, Teresa Marekowska
Od  1960 r: Ewa Bukład, Jerzy Bukład, Włodzimierz Stuss
Od  1961 r: Tadeusz Sanicki
Od  1962 r: Aleksander Rybik, Andrzej Woźniakowski
Od  1964 r: Ludwik Malkowski, Elżbieta Zajączkowska, Jan Zajączkowski
Od  1965 r: Aleksander Drozdowski, Bogumiła Gmińska, Jan Adamczewski
Od  1966 r: Andrzej Miączyński, Stanisława Hanausek, Ewa Rogalska-Chrzanowska
Od  1967 r: Elżbieta Junikiewicz , Tadeusz Gawryś
Od  1968 r: Mieczysław Rusinek, Jerzy Stankiewicz
Od  1969 r: Teresa Stupnicka , Henryk Wartalski
Od  1971 r: Wojciech Żyborski
Od  1973 r: Magdalena Musiał, Zdzisława Różewicz-Zielińska
Od  1976 r: Zofia Mrzewińska
Od  1979 r: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska udzielała się w naszym Oddziale przez rok, a następnie w latach 80. w czasie studiów na Politechnice Łódzkiej działała tam w sekcji psów gończych. W latach 1988–1992 przebywała poza granicami kraju. Po powrocie do Polski włączyła się do pracy w O/Kraków, by w roku 1998 zostać przewodniczącą Zarządu Oddziału
Od 1982 r.   Zofia Karolczyk
Od 1985 r.  Irena Hudecka
 
Członkostwo Honorowe za zasługi dla Związku przyznane zostało działaczom Oddziału Krakowskiego przez Zjazdy Delegatów w latach :
 
Rok 1951: Teodor Marchlewski, Jan Zygmunt Robel
Rok 1965: Jadwiga Dyakowska, Stanisław Madeyski
Rok 1978: Zygmunt Ewy, Ewa Bukład, Danuta Szczepańska
Rok 1979: Halina Woner
Rok 1985: Maria Krynicka, Halina Pasionek, Andrzej Woźniakowski
Rok 1989: Marian Burek, Ludwik Malkowski, Tadeusz Sanicki
Rok 2001: Elżbieta Junikiewicz
 
Oddział w Krakowie był siedzibą następujących klubów  ras:
 
Klub Ras Polskich powstał 18.06.1978 r., w okresie późniejszym podzielony na kluby odrębne
Klub Jamnika – przewodnicząca Maria Krynicka, obecnie Dorota Witkowska O/Szczecin
Klub Ogara i Gończego Polskiego – przewodnicząca Magdalenia Musiał, obecnie Marian Paweł Bocianowski O/Łódź
Klub Psów do Towarzystwa – Danuta Szczepańska, obecnie Janusz Opara O/Częstochowa
Klub Spanieli – przewodnicząca Halina Woner, obecnie Małgorzata Lorenc O/Bydgoszcz
Klub Boksera – przewodnicząca Teresa Marekowska, obecnie Anna Bogucka O/Warszawa
Klub Ras Pasterskich Niepolskich – przewodniczaca Jadwiga Dyakowska, obecnie Jadwiga Niciewicz O/Łódź
Klub Polskiego Owczarka Nizinnego – przewodnicząca Ewa Bukład, obecnie Tomasz Borkowski O/Warszawa
Klub Dalmatyńczyka – przewodnicząca Danuta Szczepańska. Klub ten uległ później likwidacji.
 
Od 2006 roku swoją siedzibę w Krakowie  ma :
Klub Bassetów -przewodnicząca Małgorzata Wieremiejczyk - Wierzchowska

Ciąg dalszy >


 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB